NU AL KORTING TOT -70% VANAF 2 STUKS >>

Duurzaam ondernemen                                              

"Duurzaam ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherentie manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen."
Tot zover de theorie...

Bij Bel&Bo zetten we theorie om in praktijk door in elke schakel van het bedrijf bij te dragen tot het duurzaam ondernemen. Bij elke beslissing die genomen wordt, zoeken we de gulden middenweg om zowel onze klanten, de leveranciers als onze werknemers tevreden te stellen. 
Hierbij houden wij natuurlijk rekening met onze verantwoordelijkheid tegenover maatschappij en milieu.

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen Jaarcertificaat 2015

Via het ondertekenen van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven en organisaties zich om een actieplan te realiseren rond 10 thema’s. Tijdens een jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de resultaten en denkt het evaluatieteam constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties.

Duurzaam ondernemen wordt op deze manier gestructureerd aangepakt en deelname betekent een motor voor continue verbetering. Bel&Bo werd positief geëvalueerd als Duurzame onderneming dankzij onze blijvende inspanning voor verbeteringen op bedrijfs- en maatschappelijk vlak en behaalde het jaarcertificaat 2014.

Maatschappelijk engagement

01Het opnemen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid, Bel&Bo engageert zich voor de gemeenschap.

Say What?

  1. Zuiddag is vooral gekend van de jaarlijkse campagne ‘Work for Change’ waarbij meer dan 12.000 Vlaamse en Brusselse scholieren tussen 15 en 20 jaar één dag in de kleren van beroepskrachten kruipen. Hun verdiende loon van 40/50 euro staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Bel&Bo engageert zich om in elk winkelpunt een vacature te plaatsen en sponsorde ook de T-shirts.
  2. Bel&Bo organiseerde een inzamelactie van plastiek dopjes i.s.m. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Met de opbrengst van de dopjes worden puppy’s aangekocht en opgeleid tot geleidehond. Met maar liefst 18.000 kg (=  4 pups) verzamelde dopjes was de actie een overdonderend succes en voor herhaling vatbaar.Mensvriendelijk ondernemen

Mensvriendelijk ondernemen met respect voor de werknemer, oog voor de kwaliteit van de arbeid, het welzijn van de werknemers en het voeren van een non-discriminatiebeleid. De werknemers motiveren, optimaal gebruik maken van hun competenties en talenten en hen mogelijkheden bieden voor ontplooiing.     

Bekijk hier hoe “Happy” iedereen is bij Bel&Bo. http://www.bel-bo.be/blog/vakantie-in-zicht-iedereen-happy-bij-bel-en-bo.html     

                  


Bijvoorbeeld?

 

  1. JOKER opleidingstraject: In samenspraak met het personeel werden 5 waarden (Juist in prijs, Overleg en werk samen, Kleurrijk en creatief, Eerst de klant, Respectvol, eerlijk en duurzaam ondernemen) bepaald en gebundeld in het JOKER opleidingstraject met verschillende opleidingen op maat en een persoonlijk groeiplan. “JOKER” staat voor Juist in prijs, Overleg en werk samen, Kleurrijk en creatief, Eerst de klant en Respectvol, eerlijk en duurzaam ondernemen.
  2. Ervaringsuitwisselingen: 1 persoon per maand gaat in een andere afdeling aan de slag, dit geeft iedereen wat perspectief en verdraagzaamheid. Een verslag van de werkdag wordt opgesteld en verbetervoorstellen meegenomen. Indien gewenst wordt dit verslag ook gepubliceerd op onze blog.

 
duurzaam ondernemen

03

 

Eerlijk handelen

04Bel&Bo tolereert geen productie van haar artikels op basis van kinderarbeid, onderbetaalde arbeid of arbeid in gevaarlijke of mensonwaardige omstandigheden.
Daarom verplicht Bel&Bo al haar leveranciers een gedragscode te ondertekenen, waarin de leverancier verklaart dat de producten op een menswaardige manier werden vervaardigd. Weigert de leverancier, om welke reden ook, deze gedragscode te ondertekenen dan wordt elke verdere samenwerking onmiddellijk stopgezet.

Jaarlijks worden er steekproeven en audits uitgevoerd om de toepassing  van deze code op de werkvloer te controleren. Indien er wordt vastgesteld dat de gedragscode niet wordt nageleefd, krijgen de fabrikanten een minimumtermijn om de inbreuken in orde te brengen. Zo niet stopt Bel&Bo de samenwerking.

Onlangs werd een aanvraag ingediend om aan te sluiten bij een Multi Stakeholders Initiatief omdat wij merken alleen soms niet genoeg door te wegen. Ook gaat Bel&Bo aanzienlijk meer rechtstreeks aankopen om zo tussenleveranciers en het afschuiven van verantwoordelijkheid te vermijden. Ieder kledingatelier waar Bel&Bo rechtstreekse bestellingen plaatst, wordt vooraf bezocht door de aankoopdirectie en onze CEO.

De studie Ernst & Young (Beco) bracht enkele belangrijke factoren aan het licht in het verduurzamen van een aankoopbeleid: “Minder leveranciers, “genoeg” productietijd geven, strategische relaties opbouwen, last-minute orders vermijden, interne & externe audits & ranken van de leveranciers” . Dit vat ook meteen mooi samen welke weg Bel&Bo aan het afleggen is.

MVO-forum 2015 interview met Lode Benoit (Bel&Bo)

 

Het milieu Centraal

Bel&Bo denkt aan de bescherming van een gezond leefmilieu. Door middel van verschillende ingrepen (klein en groot), een voortdurend denkproces en vele tips proberen wij onze impact op onze leefwereld te minimaliseren waar mogelijk.

05Een greep uit onze inspanningen:

  1. Duurzame logistiek en mobiliteit: De cursus ecodriving voor alle chauffeurs wordt uitgebreid naar het hoofdkantoor, jaarlijkse deelname aan de Week van de Mobiliteit met een geslaagde  Car Free Day op 19/09, efficiënter voorraadbeheer en toelevering naar de winkelpunten.
  2. Wij streven naar een minimale CO2-footprint door bijvoorbeeld inspanningen in ons centraal magazijn. Door plaatsing van een vals plafond en wanden reduceerden we de te verwarmen ruimtes. In de verwerkingszone van de goederen werden bewegingsmelders op de verlichting geplaast opdat licht niet meer onnodig zou branden.
  3. Kwaliteit van de directe leefomgeving: Bel&Bo heeft zijn eigenste bijenhotel en bloemenberm want wilde bijen zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze fauna en flora. Dit werd geplaatst i.s.m. Natuurpunt.
  4. De Bel&Bo folders worden gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier, dat komt uit duurzaam beheerde bossen.
  5. Elke nieuwe Bel&Bo-klant krijgt een gratis herbruikbare tas - waardoor er minder plastic zakjes zullen moeten worden gebruikt. Bij een volgend bezoek wordt dan de keuze gegeven tussen een plastic zak of twee extra punten op de klantenkaart, als je geen plastic zakje nodig hebt. Zo verlagen we het gebruik van plastic zakjes en wint ook de klant er aan.


06